Opgelost: SIP trunk verstoring

Op dit moment is er sprake van een vermoedelijke verstoring in de dienst SIP trunk. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op het niet kunnen uitbellen in sommige gevallen en betrekking op een specifieke aantal klanten. Onze engineers hebben het probleem in onderzoek. De verwachte oplostijd is op dit moment nog niet af te geven.

Het lopende onderzoek heeft nog geen uitsluitsel gegeven over de oorsprong van de klachten. Wij willen u vriendelijk verzoeken om voorbeelden aan te leveren in het bekende format; datum/tijd, van/naar en een duidelijke probleemomschrijving. Alvast bedankt voor uw medewerking.