Opgelost: Gesprekken van en naar mobiel mislukken

Onze engineers hebben het probleem onderzocht en de verstoring opgelost. De oorzaak is op dit moment nog niet concreet genoeg om te kunnen communiceren. U ontvangt hierover nog een update.

Er is sprake geweest van een verstoring in de dienst IP One mobiel. Deze verstoring heeft betrekking gehad op inkomende en uitgaande gesprekken.