Opgelost: Instabiliteit vaste telefonie 2.0

MELDING 12/8/2019 10:35 uur Op dit moment ervaren wij af en toe korte onderbrekingen op het uitgaande telefonieverkeer op vaste telefonie 2.0. Wij onderzoeken op dit moment wat de oorzaak is van dit probleem. Excuses voor het eventuele ongemak.

UPDATE 12/8/2019 11:10 uur Om verdere instabiliteit van het vaste telefonie 2.0 platform te minimaliseren is tijdelijk de synchronisatie tussen Kubus en het vaste telefonie 2.0 platform uitgezet. Wij adviseren om geen aanpassingen uit te voeren op vaste telefonie 2.0 totdat wij anders berichten.

UPDATE 12/8/2019 12:09 uur Wij hebben de verstoringen op vaste telefonie 2.0 nog in onderzoek. De verstoringen vinden plaats op het vaste telefonie 2.0 platform en de bijbehorende applicaties. Wij werken er hard aan om deze storing zo snel mogelijk op te lossen. Nogmaals excuses voor het ongemak.

UPDATE 12/8/2019 12:43 uur De synchronisatie tussen Kubus en vaste telefonie 2.0 is hersteld. Er kunnen dus weer wijzigingen worden doorgevoerd. We hebben nog geen update over de verdere verstoring.

UPDATE 12/8/2019 13:20 uur De instabiliteit op het vaste telefonie 2.0 platform lijkt te zijn verholpen. Wij zijn nog aan het testen voordat wij de storing als volledig opgelost beschouwen.

AFMELDING 12/8/2019 17:15 uur De verstoring werd veroorzaakt door een corrupte klant configuratie die vanuit Kubus aan het achterliggende platform werden doorgegeven en hier onverwacht gedrag veroorzaakte. Wij weten nog niet hoe deze gegevens door het achterliggende platform zonder op te vallen werden overgenomen. Deze corrupte configuratie veroorzaakte crashes van essentiële componenten waardoor het opzetten en ontvangen van gesprekken niet meer mogelijk was. Doordat het achterliggende platform uit meerdere van elkaar afhankelijke diensten bestaat die onderling synchroniseren hebben wij om de root-cause te kunnen aanpakken gefaseerd het platform gereduceerd tot het absolute minimum. Dit heeft tot gevolg gehad dat gesprekken niet altijd verwerkt konden worden of dat er onverwacht gedrag optrad. Ook hebben wij de toegang van alle applicaties tot het platform bewust gestopt. Nadat het volledige platform is herzien en waar nodig hersteld, is het platform teruggebracht naar de gebruikelijke situatie.