Vandalisme aan zendmasten

MELDING 13:34 uur Zoals u via diverse mediakanalen heeft kunnen vernemen is er op dit moment op diverse plekken in Nederland vandalisme gepleegd bij zendmasten. Vaak betreft dit vandalisme brandstichting. Diverse zendmasten van KPN zijn reeds voor korte of langere tijd niet beschikbaar geweest door de schade die is ontstaan bij het plegen van dit vandalisme. Voor uw klanten kan dit betekenen dat in de nabijheid van de getroffen zendmasten er minder tot geen mobiele dekking is. Uiteraard doet KPN zijn best de getroffen zendmasten zo snel mogelijk weer operationeel te maken. Afhankelijk van de schade kan dit uren tot zelfs enkele dagen duren. Ook is toegang tot de locaties niet altijd direct mogelijk, zeker wanneer er nog onderzoek wordt verricht door bijvoorbeeld de politie.