Opgelost: Verstoring Coligo Desktop en Meetings

MELDING 27-10-2020 08:34 Op dit moment is er sprake van een verstoring op Coligo Desktop en Coligo meetings. De verstoring heeft betrekking op het kunnen inloggen. Het aanmeldprobleem geldt niet voor alle klanten.

UPDATE 27-10-2020 08:47 De onderbreking is verholpen en de dienst lijkt weer naar behoren te functioneren. Mocht Coligo Desktop of Coligo Meetings nog niet goed werken, dan raden wij aan te herstarten. Mocht de dienst daarna nog niet goed functioneren, dan horen wij dat graag.

UPDATE 27-10-2020 09:57 Helaas krijgen wij opnieuw meldingen van verstoorde werking, het onderzoek is opnieuw geopend.

UPDATE 27-10-2020 11:29 De werking van Coligo Desktop en Coligo Meetings lijkt herstellende te zijn. De dienst zal extra in de monitoring in de gaten gehouden worden

Opgelost: Storing KPN

MELDING 13:00 Wij krijgen verschillende meldingen over problemen met mobiele problemen. Wij zien een piek bij kpn dat het netwerk is verstoord, dit heeft mogelijk impact om de mobiele abonnement van u of uw klanten. Helaas kunnen wij hier niets aan doen aangezien de storing landelijk zit in het netwerk van KPN. Wij berichten u zo spoedig mogelijk. Zie ook: https://allestoringen.nl/storing/kpn/kaart/

UPDATE 13:45 uur Het probleem lijkt zich vooral af te spelen op het LTE/4G netwerk. Terugschakelen naar 3G kan de problemen verminderen. Ook lijkt KPN soortgelijke problemen te ervaren. Ondertussen zijn onze engineers in nauw contact met KPN voor verder onderzoek.

UPDATE 14:27 uur De problemen zijn nog niet opgelost. LTE/4G blijft het grootste probleem, maar er worden ook problemen ondervonden met het bellen en gebeld worden. Klanten zijn teruggeschakeld van 4G naar 3G, wat voor een grote toename heeft gezorgd op het 3G netwerk. Op dit moment zijn onze engineers specifieke data aan het blokkeren om te kijken of dit de load op het netwerk wegneemt. Onze engineers zijn nog steeds in nauw contact met KPN.

UPDATE 14:43 uur Terugschakelen naar 3G lost het probleem niet op en is niet van toepassing.

UPDATE 15:10 uur De problemen zijn begonnen met een verstoring bij KPN. De verstoring bij KPN is verholpen, echter de koppeling tussen IP One en KPN is overbelast doordat alle devices zich opnieuw aanmelden op ons netwerk. Om deze reden vragen wij niet terug te schakelen naar 3G, want dit zorgt voor extra belasting op ons netwerk. Op dit moment werkt ongeveer 75% van de datasessies. De impact op telefonie is waarschijnlijk hoger. Wij werken nog steeds nauw samen met KPN om de sims die niet werken in batches weer online te krijgen. De verwachte oplostijd is ongeveer 30-60 minuten.


Afmelding 16:12 uur De storing is door KPN afgemeld. Indien er geen service is het mobiele toestel kort op vliegtuigstand zetten om deze opnieuw te verbinden met de zendmast.

Opgelost: Wachtrij verstoring Coligo

MELDING 15:25 uur Op dit moment is er sprake van een verstoring in de dienst Coligo. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op het aanbieden van gesprekken uit de wachtrijen. Onze engineers hebben het probleem in onderzoek. De verwachte oplostijd is op dit moment nog niet af te geven.
Er is een workaround mogelijk door de gesprekken via een groepsextensie te laten verlopen. Onze excuses voor het ongemak.

UPDATE 15:35 uur Een herstart van enkele service componenten zullen plaatsvinden. Dit kan mogelijk leiden tot een afgebroken gesprek.

UPDATE 15:43 uur De services lijken zich te herstellen.

AFMELDING 8:30 uur Volgens onze bevindingen zijn de services weer optimaal bruikbaar

Opgelost: BLF verstoring

MELDING 11:35 uur Op dit moment is er sprake van een verstoring in de dienst Coligo. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op de BLF ststus op toestellen Onze engineers hebben het probleem in onderzoek. De verwachte oplostijd is op dit moment nog niet af te geven.

UPDATE 13:45 uur De verstoring is merkbaar voor een deel van de klanten en uit zich vaak in het niet volledig zijn van alle ingegeven contacten. Het probleem herstelt zich automatisch op basis van de verversings instellingen op een toestel. Onze engineers verwachten op dit moment een hotfix beschikbaar te hebben aan het einde van de dag.

AFMELDING 9:15 uur Na de uitvoer van de hotfix en naar onze bevindingen over de dag lijkt het BLF probleem permanent opgelost.