Opgelost: Storing KPN

MELDING 13:00 Wij krijgen verschillende meldingen over problemen met mobiele problemen. Wij zien een piek bij kpn dat het netwerk is verstoord, dit heeft mogelijk impact om de mobiele abonnement van u of uw klanten. Helaas kunnen wij hier niets aan doen aangezien de storing landelijk zit in het netwerk van KPN. Wij berichten u zo spoedig mogelijk. Zie ook: https://allestoringen.nl/storing/kpn/kaart/

UPDATE 13:45 uur Het probleem lijkt zich vooral af te spelen op het LTE/4G netwerk. Terugschakelen naar 3G kan de problemen verminderen. Ook lijkt KPN soortgelijke problemen te ervaren. Ondertussen zijn onze engineers in nauw contact met KPN voor verder onderzoek.

UPDATE 14:27 uur De problemen zijn nog niet opgelost. LTE/4G blijft het grootste probleem, maar er worden ook problemen ondervonden met het bellen en gebeld worden. Klanten zijn teruggeschakeld van 4G naar 3G, wat voor een grote toename heeft gezorgd op het 3G netwerk. Op dit moment zijn onze engineers specifieke data aan het blokkeren om te kijken of dit de load op het netwerk wegneemt. Onze engineers zijn nog steeds in nauw contact met KPN.

UPDATE 14:43 uur Terugschakelen naar 3G lost het probleem niet op en is niet van toepassing.

UPDATE 15:10 uur De problemen zijn begonnen met een verstoring bij KPN. De verstoring bij KPN is verholpen, echter de koppeling tussen IP One en KPN is overbelast doordat alle devices zich opnieuw aanmelden op ons netwerk. Om deze reden vragen wij niet terug te schakelen naar 3G, want dit zorgt voor extra belasting op ons netwerk. Op dit moment werkt ongeveer 75% van de datasessies. De impact op telefonie is waarschijnlijk hoger. Wij werken nog steeds nauw samen met KPN om de sims die niet werken in batches weer online te krijgen. De verwachte oplostijd is ongeveer 30-60 minuten.


Afmelding 16:12 uur De storing is door KPN afgemeld. Indien er geen service is het mobiele toestel kort op vliegtuigstand zetten om deze opnieuw te verbinden met de zendmast.