Opgelost: Verstoring KPN leverstraat

MELDING 21-01-2021 8:30 uur Op dit moment is er sprake van een verstoring. Deze verstoring heeft betrekking op de KPN leverstraat voor nieuwe orders.
Bij nieuw ingeschoten orders worden door KPN onjuiste gegevens afgegeven, waardoor deze orders mogelijk in het oplever traject weer ongedaan gemaakt worden. Om te voorkomen dat u hier last van ondervindt, hebben wij nieuw ingeschoten orders tijdelijk geparkeerd en zullen wij deze alsnog doorzetten nadat KPN de verstoring heeft opgelost.

UPDATE 21-01-2021 17:00 uur KPN heeft aangegeven dat de genoemde hotfix, nodig om het probleem in hun leverstraat op te lossen, nog niet beschikbaar is voor een volledige uitrol. Wij verwachten morgenochtend meer informatie te kunnen verschaffen over de status.

AFMELDING 25-01-2021 11:00 uur Een hotfix heeft de verstoring verholpen. Alle geparkeerde order zijn succesvol doorgezet. Waar orders, tijdens de storing, na enige tijd faalden door onjuist ontvangen berichtgeving, hebben zij nu nog steeds de juiste status. We houden alsnog verscherpt in de gaten of nieuwe of de recent ingeschoten orders correct geaccepteerd, dan wel herpland worden.