Opgelost: Verstoring wachtrijen op Coligo

MELDING 26-02-2021 uur Op dit moment is er sprake van een verstoring. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op de wachtrijen op het Coligo Platform. De verstoring is deels verholpen. De wachtrijen bieden weer gesprekken aan de agents. Er wordt nu nog gekeken naar naar het qboard.

AFMELDING 26-02-2021 16:15 uur De verstoring is verholpen.

Opgelost: Algemene netwerkstoring

MELDING 25-02-2021 08:41 uur Er is afgelopen nacht een algemene netwerkstoring geweest. Deze storing had impact op meerdere diensten. Alles is inmiddels hersteld maar het is mogelijk dat een mobiel device een herstart nodig heeft om weer naar behoren te functioneren.

AFMELDING 25-02-2021 09:20 uur Er is geen impact meer.

Opgelost: Verstoring Coligo Qboard

MELDING 23-02-2021 10:45 uur Op dit moment is er sprake van een verstoring me betrekking op het inloggen op Coligo Qboard en de wachtrij weergave. Het probleem is in onderzoek maar de verwachte oplostijd is op dit moment nog niet af te geven. AFMELDING 23-02-2021 13:15 uur De verstoring is verholpen en het qboard werkt weer naar behoren.

Opgelost: Kubus niet bereikbaar

MELDING 23-02-2021 9:30 uur Op dit moment is er sprake van een storing. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op Kubus voor alle klanten. Het probleem is in onderzoek. De verwachte oplostijd is op dit moment nog niet af te geven.

AFMELDING 23-02-2021 9:50 De storing is verholpen en Kubus werkt weer naar behoren.

Opgelost: Storing nieuwe wachtrijen

MELDING 17-02-2021 12:20 uur Op dit moment is er sprake van een verstoring. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op de nieuwe wachtrijen op het Coligo platform. Qboard, aan/afmelden en de gespreksafhandeling kunnen beïnvloed zijn. Deze verstoring is in onderzoek een verwachte oplostijd is op dit moment nog niet af te geven.

UPDATE 17-02-2021 13:30 uur De verstoring met het qboard is hersteld. aan/afmelden op de wachtrijen via Coligo desktop is ook hersteld. Aan/afmelden via 903/904 is nog in onderzoek.

UPDATE 17-02-2021 14:50 uur De verstoring van in- en uitloggen middels 903/904 is opgelost, hierbij is de verstoring achter de rug