Opgelost: Tweede wachtrij geeft geen geluid

MELDING 02-02-2021 11:30 uur Met de nieuwe wachtrijen kan het voorkomen dat bij het doorschakelen van wachtrij naar een volgende wachtrij er bij het opnemen van de oproep geen audio te horen is. Dit probleem is in onderzoek maar een oplostijd is nog niet bekend.

Als workaround kan er gebruik worden gemaakt van de groep extensie of terug te gaan naar de oude wachtrijen

UPDATE 10-02-2021 15:55 uur Het oplossen van deze storing is complexer dan gedacht en het volledig oplossen kan nog van 2 tot 4 weken in beslag nemen. Er is gedurende deze tijd een hotfix geïmplementeerd. Deze hotfix zorgt ervoor dat de agents weer audio hebben als het gesprek vanuit de 2e wachtrij wordt aangeboden. De overgangstoon werkt bij de overloop naar een 2e wachtrij niet meer, maar de beller hoort wel gewoon de wachtrijmuziek wanneer deze is geactiveerd in Kubus. Er kan vanaf nu weer gebruikt gemaakt worden van de wachtrij in een fallback scenario, maar houd er rekening mee dat de beller mogelijk een stilte hoort tenzij de optie “WACHTMUZIEK” op “JA” staat.

AFMELDING 16-03-2021 13:10 uur Dit is opgelost met onderhoudwerkzaamheden.