Opgelost: Verstoring sip trunk

MELDING 19-05-2022 09:45 uur Op dit moment is er een verstoring op de Sip Trunks. Het probleem is in onderzoek maar een verwachte oplostijd is nog niet bekend.

UPDATE 19-05-2022 11:30 uur Engineers hebben een maatregelen getroffen om het verkeer soepeler te laten verlopen. Dit heeft nog niet het probleem volledig verholpen, maar de impact is hiermee wel gereduceerd.

AFMELDING 19-05-2022 13:40 uur De verstoring is opgelost en er zijn geen gespreken meer die falen.